+371 63027467  6vsk@izglitiba.jelgava.lv

Mūsdienīga, sadarbībai atvērta skola
previous arrow
next arrow
Slider

Ja gribi iejusties skolas karoga dizainera amatā, tagad tev ir tāda iespēja – sagatavo jaunu mūsu skolas karoga dizainu un piedalies konkursā.

Konkursa “Jelgavas Pārlielupes pamatskolas karogs” noteikumi

  1. Konkursa mērķis

Veicināt un popularizēt skolas tēlu, veidojot skolēnos un darbiniekos lepnumu, cieņu un piederību savai skolai, izveidojot skolas karoga skici.

  1. Konkursa uzdevumi

Izveidot skolas karoga skici –zīmējumu;

veicināt skolēnos izpratni par skolas vienotību un piederību.

  1. Konkursa dalībnieki

Var piedalīties ikviens 1.–12. klašu skolēns, absolvents, esošais vai bijušais skolotājs, darbinieks, vecāks, bet vienam dalībniekam atļauts iesniegt ne vairāk kā trīs karoga skices darbus.

  1. Darba noformējums

Darbs jāiesniedz uz A4 formāta lapas.

Karoga skicei jābūt atbilstošās krāsās. Lapas otrajā pusē jābūt autora vārdam un uzvārdam.

Atsevišķi jāiesniedz uz A4 formāta lapas karoga simbolikas, zīmējuma, teksta novietojuma uz karoga, simbolu un krāsu izmantošanas pamatojumu –nozīmi aprakstošā veidā.

Darbi iesniedzami uz A4 formāta lapas. Katram darbam jāpievieno autora vārds, uzvārds, saistība ar skolu, kontaktinformācija. Darbus iesniegt direktores vietniecei audzināšanas jomā Ļiļai Kiseļovai, vai nosūtot uz e-klases pastu, vai  lila.kiselova@izglitiba.jelgava.lv

  1. Īpašie nosacījumi

Karoga skicē obligāti jāizmanto uzraksts “Jelgavas Pārlielupes pamatskola”. Karoga dizainā jāizmanto ne vairāk par četrām krāsām.

  1. Vērtēšana

Vērtēšanas komisija vērtēs tikai precīzi noformētus darbus.

Vērtēšanas komisija ir tiesīga noteikt papildinājumus darba autoriem, ja tas nepieciešams karoga projekta skices uzlabošanai un darbs tiek atzīts par labāko. Vērtēšanas komisija ir tiesīga pieaicināt vairākus autorus, kuru darbu izpildījums varētu izveidot vienotu skolas karogu. Darbus iesniegt līdz 2021. gada 29.martam.

Rezultāti tiks paziņoti 31.martā skolas mājas lapā. Paredzētas pārsteiguma balvas uzvarētājiem.

Stundu saraksts
Mūsu skolas vērtības
Seko mums Facebook
Facebook Pagelike Widget
E- klase
Jelgava.lv
Jelgavas pilsētas mājas lapa www.jelgava.lv