+371 63027467  6vsk@izglitiba.jelgava.lv

Mūsdienīga, sadarbībai atvērta skola
previous arrow
next arrow
Slider

2020./2021.māc.g.  Eiropas Sociālā fonda projektā  Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”  iesaistīti  25 izglītojamie no 5. līdz 9.klasei. Katram projektā iesaistītajam izglītojamajam pedagogs semestra sākumā izveido individuālo atbalsta plānu (IAP), kurā izvērtē mācību pārtraukšanas riskus un paredz nepieciešamos atbalsta pasākumus šo risku mazināšanai: pedagogu un atbalsta personāla (sociālais pedagogs, logopēds) konsultācijas/konsultatīvo atbalstu.


 

2020. gada 24. novembrī Jelgavas 6.vidusskolā notika  supervīzija projekta PuMPuRS iesaistītajai komandai. Supervīzijā piedalījās pedagogi, sociālais pedagogs un logopēds.

Supervīzijas uzdevumi:

1. Pilnveidot pedagogu kompetenci atpazīt priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riskus.

2. Veicināt izpratni par priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska izglītojamo sociāli emocionālajām vajadzībām.

3. Paaugstināt pedagogu pašefektivitāti, lai veicinātu izglītojamo apmierinātību un labizjūtu vispārējās izglītības iestādēs un profesionālās izglītības iestādēs.

4. Atbalstīt pedagogus apzināties savus resursus izdegšanas sindroma novēršanai, strādājot ar priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska izglītojamajiem.

 


Stundu saraksts
Mūsu skolas vērtības
Seko mums Facebook
Facebook Pagelike Widget
E- klase
Jelgava.lv
Jelgavas pilsētas mājas lapa www.jelgava.lv