+371 63027467  6vsk@izglitiba.jelgava.lv

Mūsdienīga, sadarbībai atvērta skola
previous arrow
next arrow
Slider

Psihologs:  Jeļena Votčele.

Darba laiks:  no 9.00 līdz 15.00.

Uzdot jautājumus un pieteikties konsultācijai var e-klases pastā.

Skolas psihologa darbs ir vērsts uz mācību un audzināšanas procesa, emocionālo, kognitīvo, uzvedības vai saskarsmes grūtību mazināšanu, kā arī pozitīvas pašizaugsmes veicināšanu izglītojamajiem.

Skolas psihologs sniedz individuālas konsultācijas izglītojamajiem (bērniem un jauniešiem), viņu vecākiem un skolotājiem, ar mērķi palīdzēt labāk orientēties sarežģītās dzīves situācijās un atrast izeju no tām.

Psihologa konsultācijas dod iespēju

  • pārrunāt sev svarīgus jautājumus, tikt uzklausītam,
  • paplašināt apziņu un labāk iepazīt sevi,
  • izprast savas grūtības un spēt paskatīties uz tām no cita skatu punkta,
  • rast atbildes un gūt emocionālo atbalstu,
  • ieraudzīt dažādas iespējas un risinājumus.

Skolēni pie psihologa var vērsties pēc palīdzības, ja

  • ir nesaskaņas un konflikti ģimenē vai ar vienaudžiem,
  • ja izjūt spriedzi, trauksmi, bailes, bēdas,
  • ja ir grūti kontrolēt sevi un savas emocijas,
  • ja pasliktinājās darba spējas un pazeminājās mācību sekmes,
  • ja netic sev un savām spējām un citos jautājumos.

Izglītojamo vecākiem ir iespēja konsultēties pie psihologa par efektīvākām audzināšanas metodēm, kā risināt bērna mācību un uzvedības problēmas.

Vecāki var pieteikt sava bērna psiholoģisko izpēti. Visbiežāk tā tiek veikta gadījumos, kad izglītojamajam vērojamas mācību grūtības, uzvedības vai emocionāla rakstura problēmas, kas izglītojamajam rada grūtības mācību procesā un mācību vidē. Psihologs novērtēs bērna individuālās spējas un sniegs atbilstošas rekomendācijas.

Psihologa profesionālo darbību regulē Psihologu likums.

Noderīga informācija internetā

Par drošību:

www.centrsdardedze.lv

www.dzimba.lv

www.drossinternets.lv

www.manadrosiba.lv

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija:

www.bti.gov.lv

www.uzticibastalrunis.lv

 

 

Psihologa piedāvātie materiāli

Psihologa konsultācijas un palīdzība krīzes situācijās

Kā uzlabot savu emocionālo pašsajūtu

Kā atgūt emocionālu līdzsvaru

Bērna audzināšanas pamatprincipi

Stundu saraksts
Mūsu skolas vērtības
Seko mums Facebook
Facebook Pagelike Widget
E- klase
Jelgava.lv
Jelgavas pilsētas mājas lapa www.jelgava.lv