+371 63027467  6vsk@izglitiba.jelgava.lv

Jelgavas 6.vidusskola

Mūsdienīga, sadarbībai atvērta skola

previous arrow
next arrow
Slider

Ja gribi iejusties skolas karoga dizainera amatā, tagad tev ir tāda iespēja – sagatavo jaunu mūsu skolas karoga dizainu un piedalies konkursā.

Konkursa “Jelgavas Pārlielupes pamatskolas karogs” noteikumi

 1. Konkursa mērķis

Veicināt un popularizēt skolas tēlu, veidojot skolēnos un darbiniekos lepnumu, cieņu un piederību savai skolai, izveidojot skolas karoga skici.

 1. Konkursa uzdevumi

Izveidot skolas karoga skici –zīmējumu;

veicināt skolēnos izpratni par skolas vienotību un piederību.

 1. Konkursa dalībnieki

Var piedalīties ikviens 1.–12. klašu skolēns, absolvents, esošais vai bijušais skolotājs, darbinieks, vecāks, bet vienam dalībniekam atļauts iesniegt ne vairāk kā trīs karoga skices darbus.

 1. Darba noformējums

Darbs jāiesniedz uz A4 formāta lapas.

Karoga skicei jābūt atbilstošās krāsās. Lapas otrajā pusē jābūt autora vārdam un uzvārdam.

Atsevišķi jāiesniedz uz A4 formāta lapas karoga simbolikas, zīmējuma, teksta novietojuma uz karoga, simbolu un krāsu izmantošanas pamatojumu –nozīmi aprakstošā veidā.

Darbi iesniedzami uz A4 formāta lapas. Katram darbam jāpievieno autora vārds, uzvārds, saistība ar skolu, kontaktinformācija. Darbus iesniegt direktores vietniecei audzināšanas jomā Ļiļai Kiseļovai, vai nosūtot uz e-klases pastu, vai  lila.kiselova@izglitiba.jelgava.lv

 1. Īpašie nosacījumi

Karoga skicē obligāti jāizmanto uzraksts “Jelgavas Pārlielupes pamatskola”. Karoga dizainā jāizmanto ne vairāk par četrām krāsām.

 1. Vērtēšana

Vērtēšanas komisija vērtēs tikai precīzi noformētus darbus.

Vērtēšanas komisija ir tiesīga noteikt papildinājumus darba autoriem, ja tas nepieciešams karoga projekta skices uzlabošanai un darbs tiek atzīts par labāko. Vērtēšanas komisija ir tiesīga pieaicināt vairākus autorus, kuru darbu izpildījums varētu izveidot vienotu skolas karogu. Darbus iesniegt līdz 2021. gada 29.martam.

Rezultāti tiks paziņoti 31.martā skolas mājas lapā. Paredzētas pārsteiguma balvas uzvarētājiem.

 KONKURSA “SKOLAS TALANTI-2021”

NOLIKUMS

Ja esi talantīgs un Tev nepieciešams atbalsts sava talanta izkopšanai- piesakies konkursam!

Kur un kad notiks: Jelgavas 6.vidusskolā no 8. līdz 26.martam 2021.gada attālināti.

Mērķis:
Apzināt talantīgus Jelgavas 6.vidusskolas skolēnus vecumā  19 gadiem, veicināt viņu izaugsmi un talanta attīstību.

Nominācijas:

 1. “Rakstnieks” -atsūtīt pašu sacerēto literāro darbu-dzeju vai prozu;

 

 1. Brīvā nominācija Pārsteidz publiku! -pēc saviem ieskatiem izvēlēts žanrs, kuru tehniski iespējams uzfilmēt. Atsūtīt īsu sižetu par savu talantu (līdz 1 min);

 

 1. “Zelta rokas” (ar savām rokām izveidots suvenīrs, rotaļlieta, dizaina priekšmets utt. Nofotografēt un atsūtīt visus darba etapus no sākuma līdz gala rezultātam)

 Dalībnieki:
Piedalīties konkursā “Skolas Talanti 2021” var ikviens Jelgavas 6.vidusskolas skolēns.

Žūrija:
Talantus katrā nominācijā izvērtēs attiecīgajā nozarē kompetenti cilvēki, kā arī pārstāvji no Skolēnu pašpārvaldes

Vērtēšanas kritēriji:

 • talanta oriģinalitāte
 • izpildījums
 • radošā pieeja

Noteikumi:

 • 1 dalībnieks drīkst piedalīties ne vairāk kā vienā priekšnesumā un pretendēt ne vairāk kā uz vienu nomināciju;
 • Videoierakstus un fotogrāfijas sūtīt Ļiļai Kiseļovai uz kiselova@izglītība.jelgava.lv

Apbalvošana:
Katras konkursa nominācijas pirmās, otrās un trešās vietas ieguvēji saņems balvas.

Latvijā 25. marts ir sēru diena, kad tiek pieminētas 1949. gada deportācijas un komunistiskā genocīda upuri. Tā ir diena, kad no savām mājām un dzimtenes svešumā tika aizvesti daudzi tūkstoši latviešu. Todien notika visplašākā Latvijas iedzīvotāju izsūtīšana uz Sibīriju un citiem attāliem Padomju Savienības reģioniem. Daudzi no izsūtītajiem, arī sievietes, sirmgalvji un bērni, dzimtajā Latvijā vairs neatgriezās: uz mūžiem palika Sibīrijas sniegos.

 1. gada deportācijas ir viens no traģiskākajiem notikumiem Latvijas jauno laiku vēsturē.

Ceļojoša  izstāde  SIBĪRIJAS BĒRNI https://sibirijasberni.lv/jaunumi/celojosa-izstade-sibirijas-berni-25-marts/

FILMAS PAR IZSŪTĪŠANU UZ SIBĪRIJU 1949 GADĀ

https://sibirijasberni.lv/studio-sb/

Stundu saraksts

Mūsu skolas vērtības

Seko mums Facebook

Facebook Pagelike Widget

E- klase

Jelgava.lv

Jelgavas pilsētas mājas lapa www.jelgava.lv