+371 63027467  6vsk@izglitiba.jelgava.lv

Mūsdienīga, sadarbībai atvērta skola
previous arrow
next arrow
Slider

 

 

 


Informācija par uzņēmēju dienām 22. aprīlī – uzspiežot šeit.


 


Informācija skolotājiem un skolēnu vecākiem

2020. gada nogalē, Valmierā svinīgi tika atklāts karjeras materiālu resurss www.karjerasmateriali.lv. Tiešsaistes resurss ir vērtīgs dažādu materiālu, metožu, ideju apkopojums, kas būs noderīgs ikvienam, kam aktuāli karjeras jautājumi. Karjerasmateriali.lv ir Valmieras Attīstības aģentūras dāvana Latvijai Karjeras nedēļā 2020.

Karjerasmateriali.lv apkopo ļoti plaša spektra informāciju. Resursā speciālisti, pedagogi, vecāki un jaunieši var atrast materiālus darbam stundās un tematiskajās nodarbībās, materiālus profesiju un darba tirgus iepazīšanai, metodiskos materiālus karjeras attīstībai un testus par karjeras izvēli, personību, interesēm. Noderīgas būs idejas karjeras pasākumiem, informācija par ekskursijām un radošo darbnīcu iespējām, kā arī informācija par iespējām sadarbībai ar uzņēmumiem un darba devējiem. Resursā apkopoti arī likumi, noteikumi un stratēģijas, kas saistītas ar karjeras attīstības atbalstu, kā arī pieejamas saites uz citiem noderīgiem resursiem.

 


 


Karjeras izglītības informācija klašu audzinātāju, pedagogu un skolēnu vecāku atbalstam

Klašu audzinātājiem, pedagogiem

 

Karjeras vadības prasmes mācību priekšmetu standartu saturā

Kā noslogotajā vispārējās izglītības programmā atrast iespēju bērniem mācīt karjeras vadības prasmes? Kāpēc tas jādara, un kas ir karjeras vadības prasmes? Uz šiem bieži uzdotajiem jautājumiem sniedz atbildes buklets “Karjeras vadības prasmes mācību priekšmetu standartu saturā”.

Pieejams: https://viaa.gov.lv/library/files/original/38233_Karjeras_vadibas_buklets.pdf

 

Kurš mācību priekšmets man patīk vislabāk? Padomi veiksmīgai karjeras izvēlei (2008)

Jautājums – kurš mācību priekšmets man patīk vislabāk, ir starta punkts ceļā uz savai personībai un iespējām piemērotākās profesijas izvēli. Izdevumā atrodama informācija par dažādām profesijām, galvenajiem mācību priekšmetiem, kuri jāapgūst izglītības iestādē, nozīmīgāko prasmju un zināšanu uzskaitījums, kas nepieciešams šīs profesijas pārstāvim, kā arī darba iespēju un karjeras izaugsmes piemēri.
Informatīvais izdevums domāts pusaudžiem un jauniešiem, bet to var izmantot arī projektu nedēļās un mācību un audzināšanas stundās, kuras veltītas karjeras izglītības jautājumiem.

Pieejams: https://viaa.gov.lv/files/news/722/kurs_maaciibu_priekshmets_man_patiik_vislabaak_2008.pdf

 

Skolēnu vecākiem

 

Mans bērns izvēlas karjeru (2010)

Grāmata „Mans bērns izvēlas karjeru”  palīdzēs vecākiem aktīvāk līdzdarboties savu bērnu profesionālās karjeras plānošanā. Grāmata ir domāta vecākiem, kuri vēlas labāk izprast savu atvašu vecumposmu īpatnības un veiksmīgāk piedalīties viņu karjeras plānošanā.

Pieejams: https://viaa.gov.lv/files/news/727/mans_berns_izvelas_karjeru_web.pdf

 


 

 


 

Jelgavas 6.vidusskolas

Karjeras izglītības pasākumu programma

Lai apskatītos karjeras izglītības pasākumu programmu, kuru sagatavoja Jelgavas 6.vidusskolas pedagogs karjeras konsultants Anna Donskaja, uzspied >>šeit<<

Lai iepazītos ar karjeras attīstības atbalsta pasākumu plānu, lūdzu uzspied >>šeit<<

 


REĢISTRĀCIJA: https://kalba.webinargeek.com/esi-parliecinats-izveletos-specialitati


Informatīvie materiāli skolēniem, klašu audzinātājiem un skolēnu vecākiem

Skolēniem

·         Karjeras nedēļas diskusija jauniešiem. Uzklausi, padomā un izlem pats!

https://www.youtube.com/watch?v=csxpR1BPdGU

 

·         Tavas karjeras izvēles pamatsoļi.

https://www.youtube.com/watch?v=6a_ZzHlT6Oo

·         Video lekcijas par IT nozari.

https://viaa.gov.lv/lat/karjeras_atbalsts/lat_karjeras_atbalsts/info_mater/

·         Profesiju apraksti

http://www.profesijupasaule.lv/

·         Nacionālā izglītības iespēju datu bāze

http://www.niid.lv/

·         Karjeras izvēles rīks. Karjeras lēmums – kā to pieņemt un kas Tev var palīdzēt?

https://viaa.gov.lv/lat/karjeras_atbalsts/karjeras_nedela/karjeras_nedela_2020/karjeras_izvele/

Klašu audzinātājiem

  • Informācija par nodarbinātību

https://viaa.gov.lv/lat/karjeras_atbalsts/euroguidance_sadala/nodarbinatibas_informacija/

  • Izglītojošā filma par karjeras izvēli „Zaļais pipars 4”

https://www.youtube.com/watch?v=h6yh82XxKDw

  • Profesiju apraksti

http://www.profesijupasaule.lv/

  • Nacionālā izglītības iespēju datu bāze

http://www.niid.lv/

Skolēnu vecākiem

  • Video lekcija – Vecāki – bērna karjeras atbalstam

https://viaa.gov.lv/lat/karjeras_atbalsts/lat_karjeras_atbalsts/info_mater/

  • Karjeras nedēļas diskusija. Karjeras lēmums. Kā virzīt? Kā runāt? Kā atbalstīt?

https://www.youtube.com/watch?v=SQiLyPrJEiw

  • Klau! Sadzirdi un liec aiz auss! Animācija: Jaunieša saruna ar vecākiem.

https://www.youtube.com/watch?v=OvBVHWDDIkU

  • Klau! Sadzirdi un liec aiz auss! Animācija: Dēls vēlas iegūt profesiju

https://www.youtube.com/watch?v=M6VQS1LO2as

  • Sadzirdi un liec aiz auss! Animācija: Vecāki virza meitu medicīnā.

https://www.youtube.com/watch?v=zzh25VRmgog

 Karjeras adventes kalendārs 2020

Aicinu piedalīties Rīgas Tūrsima un Radošās industrijas tehnikuma izstrādātā Karjeras adventes kalendāra atvēršanā no 30.novembra līdz 23.decembrim, katru dienu izpildot vienu atraktīvu uzdevumu, kas tev ļaus izzināt sevi un apkārtējo pasauli, mudinās ieskatīties ikdienas soļos un pamanīt detaļas, kurām bieži patraucamies garām. Taču labas idejas visbiežāk slēpjas detaļās.

Adventes kalendārs ir pieejams šeit: https://www.rtrit.lv/aktuali/news/karjeras-adventes-kalendars-2020/


 

 


 


TESTS


Karjeras plānošanas aktualitātes attālināto mācību laikā

  Neskatoties uz neparedzamo situāciju, kādā mūsdienās dzīvojam, mēs visi cenšamies darīt to, kas katram darāms – mācīties, mācīt, uzklausīt, jautāt, arī konsultēt. Pedagogs karjeras konsultants Anna Donskaja piedāvā savu atbalstu ikvienam, kuram tas būtu nepieciešams un ir sasniedzama izmantojot e-pastu annavalijeva@inbox.lv , vai e – klases pastā. Karjeras konsultantam var jautāt visu, kas interesē. Piemēram, kā veiksmīgāk plānot savu darba dienu, īpaši tagad, kad mācīšanās notiek attālināti, par to, kā noteikt savu piemērotību izvēlētajai profesijai, ja ir šaubas, par izglītības turpināšanas iespējām. Par to, kur un kā meklēt atbalstu tiešsaistē par sev interesējošiem jautājumiem, un daudz ko citu.

Informācijas avoti, kas varētu būt noderīgi:

Ja vēlies uzzināt par tiešsaistes augstskolu atvērto durvju dienu datumiem, apskaties:

http://www.niid.lv/infodienas

Dažādus karjeras izvēles testus meklē šeit:

http://www.niid.lv/tests/testi_sakums.htm

http://www.nva.gov.lv/karjera/index.php?mt=304&cid=304

https://profolio.lv/

Ja vēlies vairāk uzzināt par dažādām darba iespējām, var palīdzēt portālā https://www.prakse.lv/ pieejamās virtuālās prakses.

Par profesiju daudzveidību var palasīt http://www.profesijupasaule.lv/

Profesiju aprakstu katalogu atrodams šeit:

https://www.nva.gov.lv/docs/pak_2012.pdf

Informatīvi materiāli karjeras izglītībā var atrast: http://viaa.gov.lv/lat/karjeras_atbalsts/lat_karjeras_atbalsts/info_mater/

Izglītojošā filma par karjeras izvēli „Zaļais pipars 4”:

https://www.youtube.com/watch?v=h6yh82XxKDw

Lai piepildās viss iecerētais! 

Saudzēsim sevi un sev tuvos

                                                         

Jelgavas 6.vidusskolas pedagogs karjeras konsultants

Anna Donskaja


11.martā 2020.gadā mūsu skolā projekta Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” Nr. 8.3.5.0/16/I/001 ietvaros notika karjeras atbalsta pasākums “Karjeras iespējas tirdzniecības nozarē” Pasākumu vadīja Ņikita Kazakevičs, Jelgavas biznesa inkubatora vādītājs. Pasākuma mērķis: skolēniem nodrošināt karjeras attīstības atbalsta pasākumu, lekciju, diskusiju, kas sniedz iespēju iepazīt tirdzniecības nozares profesiju daudzveidību un izpētīt karjeras iespējas tirdzniecības nozarē.

Norises vieta: skolas aktu zāle. Pasākumā piedalījās Jelgavas 6.vidusskolas 7. klašu skolēni.


2020.gada 28.februārī projekta „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” Nr.8.3.5.0/16/I/001 ietvaros notika brauciens uz izglītības izstādi „Skola 2020”. Braucienā piedalījās 9.klašu skolēni ar mērķi saņemt plašu un kvalitatīvu informāciju par izglītības iespējām Latvijā un ārzemēs.


21.februārī 2020.gadā mūsu skolā projekta Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” Nr. 8.3.5.0/16/I/001 ietvaros notika karjeras atbalsta pasākums “Mana karjera uzņēmējdarbībā.” Pasākumu vadīja SIA “IPSYS PRO” parstāvis, ar mērķi skolēniem  sniegt iespēju iepazīt uzņēmēja darba ikdienu, nepieciešamās prasmes uzņēmējdarbības attīstībai un izpētīt karjeras iespējas uzņēmējdarbībā.
Pasākumā piedalījās Jelgavas 6.vidusskolas 9.c klases skolēni.


22.janvārī 2020.gadā mūsu skolā projekta Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” Nr. 8.3.5.0/16/I/001 ietvaros notika karjeras atbalsta pasākums “Man piemērotā profesija.” Pasākumu vadīja Biedrības “Radošuma pils” pārstāvji, ar mērķi nodrošināt karjeras attīstības atbalsta pasākumu, radošās darbnīcas, kas sniedz iespēju palīdzēt skolēniem skaidrāk apzināties savus talantus, intereses un saprast kāda profesija ir piemērota katram no viņiem. 
Norises vieta: skolas kabinetos. Pasākumā piedalījās Jelgavas 6.vidusskolas 4.-6. klašu skolēni.

   


15.janvārī 2020.gadā mūsu skolā projekta Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” Nr. 8.3.5.0/16/I/001 ietvaros notika karjeras atbalsta pasākums “Karjeras iespējas sporta nozarē.” Pasākumu vadīja Biedrības “Jelgavas karatē klubs VITUS” pārstāvis Vitālijs Mišins, ar mērķi nodrošināt karjeras attīstības atbalsta pasākumu, interaktīvas nodarbības, kas sniedza iespēju iepazīt sporta nozares profesiju daudzveidību, sportistu ikdienu un izpētīt karjeras iespējas sporta nozarē.
Norises vieta: skolas aktu zāle. Pasākumā piedalījās Jelgavas 6.vidusskolas 1.-3. klašu skolēni.

   


03.decembrī 2019.gadā mūsu skolā projekta Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” Nr. 8.3.5.0/16/I/001 ietvaros notika karjeras atbalsta pasākums “Laiks pieņemt karjeras lēmumu.” Pasākumu vadīja Biedrības “Jauniešu akadēmija Pacelt Pasauli” pārstāvji, ar mērķi nodrošināt karjeras attīstības atbalsta pasākumu, interaktīvas nodarbības, kas sniedza iespēju palīdzēt skolēniem skaidrāk apzināties savus talantus, intereses, pieņemt karjeras lēmumu un iet uz iecerēto nākotnes profesijas mērķi. Katrs skolēns individuālā darba laikā strādājis pie savas mērķu kartes aizpildīšanas. Vadītāji izrunāja ar katru skolēnu individuālo plānu, palīdzēja labāk izplānot, ieteica idejas un iespējamus risinājumus, lai mērķu kartē plānotais būtu objektīvi izmērāms.
Norises vieta: skolas kabinetos. Pasākumā piedalījās Jelgavas 6.vidusskolas 9.-12. klašu skolēni


2019.gada 18. oktobrī projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” Nr. 8.3.5.0/16/I/001 ietvaros notika karjeras atbalsta pasākums “Es un nākotnes profesijas”.

Pasākumu vadīja Biedrības “Alternatīvā attīstība” pārstāvji, ar mērķi  skolēniem nodrošināt karjeras attīstības atbalsta pasākumu, interaktīvās nodarbības, kas sniedz iespēju ieraudzīt izglītības, informācijas un komunikācijas tehnoloģiju nozaru profesiju klāstu, noskaidrot, kādas profesijas būs pieprasītas nākotnē, kādas jaunās profesijas paradīsies darba tirgū un kādas prasmes, un iemaņas nepieciešams attīstīt jau šodien, lai skolēni būtu konkurētspējīgi nākotnes profesiju tirgū.
Norises vieta: skolas aktu zāle. Pasakumā piedalijās Jelgavas 6.vidusskolas, Jelgavas 4.vidusskolas, Jelgavas 4.sākumskolas, Paula Bendrupa pamatskolas, Jelgavas pamatskolas “Valdeka” -attistības centra 1. – 3. klašu skolēni.


2019.gada 08.maijā 10.klases skolēnu grupa piedalījās braucienā  uz nacionālo, profesionāļu meistarības konkursu  „Skills Latvia 2019’’ projekta „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”Nr.8.3.5.0/1/001 ietvaros.
Ar mērķi skolēniem iepazīt profesijas un izmēģināt savas prasmes tajās.
2019.gada 01.martā projekta „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” Nr.8.3.5.0/16/I/001 ietvaros notika brauciens uz izglītības izstādi „Skola 2019”. Braucienā piedalījās 9.klašu skolēni ar mērķi saņemt plašu un kvalitatīvu informāciju par izglītības iespējām Latvijā un ārzemēs.

 

 

Stundu saraksts
Mūsu skolas vērtības
Seko mums Facebook
Facebook Pagelike Widget
E- klase
Jelgava.lv
Jelgavas pilsētas mājas lapa www.jelgava.lv