+371 63027467  6vsk@izglitiba.jelgava.lv

Mūsdienīga, sadarbībai atvērta skola
previous arrow
next arrow
Slider

Informācija par Zemgales reģiona kompetenču attīstības centra organizēto

vasaras nodarbinātību 9.klašu skolēniem

 

Informācija un infografika par vasaras nodarbinātību

 https://www.zrkac.lv/event.php?id=7216

Infografika pieejama arī

https://view.genial.ly/60744a537627030d0e483deb/interactive-content-timeline-way

06.05. plkst. 15.30-16.30 aicina piedalīties CV rakstīšanas darbnīcā.

Reģistrēšanās

https://www.zrkac.lv/event.php?id=7227

 


 


IZGLĪTĪBA un KARJERA – PRIEKŠROCĪBAS tiešraide 25. martā – plašāka informācija šeit..

 

 


Unikāla iespēja jauniešiem iepazīt viņu topošo profesiju.

Informācija par Jelgavas pilsētas pašvaldības projekta  “Brīvs, prātīgs, atbildīgs” praktiskās aktivitātes programmas “Brīvs, Prātīgs, Atbildīgs programma” izstrādi un pilotēšanu, izmantojot brīvprātīgā darba iespējas Jelgavā, caur jauniešu  individuālās karjeras izglītības prasmēm un vēlmi pilnveidoties, sk. informāciju šeit:  https://www.jelgava.lv/lv/jaunumi/zinas/jelgavas-jauniesi-vares-izzinat-savu-toposo-profesiju/ .  Pieteikuma veidlapa šeit: https://ej.uz/8rah  (pieteikšanās laiks no 01.03. līdz 15.03.2021. ), jo dalībnieku skaits ir ierobežots.

 

 


 

 

 


 

Karjeras izglītības īstenošana 2020./2021.mācību gadā 1.semestrī

Jelgavas 6.vidusskolā

 1. Izglītības iestādē par karjeras izglītību izglītības iestādē atbildīgs:
  (atbilstošo pasvītrojiet, papildiniet)
 • pedagogs karjeras konsultants;
 • direktora vietnieks audzināšanas darbā;
 • cita atbilde______________________________

 

 1. Izglītības iestādē karjeras izglītības jautājumi:
  (atbilstošo pasvītrojiet)
  • noteikti atsevišķā dokumentā – karjeras izglītības programmā;
  • iekļauti kādā no esošajiem dokumentiem (piemēram, izglītības iestādes attīstības plānošanas dokumentā u.c.).

 

 1. Izglītojamajiem karjeras virziena izvēlei nepieciešamie materiāli pieejami:
  (atbilstošo pasvītrojiet, papildiniet)
  • informācijas stendi;
  • e-resursi;
  • karjeras atbalsta sadaļa skolas mājas lapā;
  • bibliotēka;
  • cita atbilde: informācijas materiāli pedagoga karjeras konsultanta kabinetā

 

 1. Izglītojamie individuālās karjeras konsultācijas var saņemt:
  (atbilstošo pasvītrojiet):
  • pie pedagoga karjeras konsultanta izglītības iestādē;
  • pie pedagoga karjeras konsultantaārpus izglītības iestādes.
 2. /2021. mācību gada 1.semestrī organizētie karjeras izglītības pasākumi izglītības iestādē:
Sadarbība ar vecākiem un izglītības iestādes absolventiem
Ir bijusi/ nav bijusi Klase
Vecāku karjeras veiksmes stāsti tiešsaistē (veterinārārsts, gids, ārsts, medmāsa, pārtikas tehnologs) 1.-3.klases
Sadarbība ar karjeras konsultantiem
Ir bijusi/ nav bijusi Klase
Skolas karjeras konsultants nodrošināja gan individuālās, gan grupu konsultācijas skolēniem visu 1. semestri (klātienē un tiešsaistē)
Klašu audzināšanas stundas skolas karjeras konsultanta vadībā (klātienē un tiešsaistē)
Profesiju daudzveidība pasaulē 3.b, 3.a, 2.c, 2.b
Ideālais darbinieks 4.a
Interešu testa pildīšana 9.a
Es un mana sapņu profesija 1.a, 1.c, 1.b
Manas karjeras asociācijas 6.a, 6.b, 6.c, 6.d, 5.b, 5.a
Mana ideālā darba diena 5.c
Laika plānošana 7.b
Citi organizētie karjeras izglītības pasākumi izglītības iestādē
Pasākumi Klase
Skolēnu kolāžu izstāde „Klau! Sadzirdi savas iespējas ēdināšanas jomā” 6 klašu skolēni
Skolēnu zīmējumu izstāde „Klau! Nākotnē es būšu…” 4-5 klašu skolēni
Tikšanās ar Stockholm School of Economics pārstāvjiem. 12.klase
Tiešsaistes seminārs „Kam pievērst uzmanību parakstot savu pirmo darba līgumu?” Alberta koledžas pārstāvja vadībā. 12.klase
Attālināti novadīts pasākums „Karjeras izvēles testi – palīgi karjeras izvēlē” 9klasēm
Attālināti novadīts pasākums „Klau! Sadzirdi savas iespējas skolas vidē” 8.klašu skolēniem
Attālināti novadīts pasākums „Mācību priekšmeti – palīgi nākotnes profesijas iegūšanai” 7.klasēm
Novadīts tiešsaistes seminārs ar Rīgas Stradiņa universitātes Sarkanā Krusta koledžas pārstāvi par karjeras iespējām medicīnā. 12. klase

 

Kopumā 2020./2021.mācību gada 1.semestrī novadītas 13 individuālās karjeras konsultācijas (7.-12.kl.) un 6 grupu karjeras konsultācijas.

Karjeras konsultante novadīja 18 audzināšanas stundas 1.-7.klasēm, tēmas iepriekš saskaņojot ar klases audzinātājiem.

 1. klases skolēni piedalījās Valsts attīstības atbalsta aģentūras organizētajā interaktīvātiešsaistes diskusijā„Uzklausi, padomā un izlemj pats”.

7.-12.klašu skolēnu vecāki piedalījās Valsts attīstības atbalsta aģentūras organizētajā interaktīvā tiešsaistes diskusijā„Karjeras lēmums. Kā virzīt? Kā runāt? Kā atbalstīt?”

9.-12.klašu skolēni un skolēnu vecāki piedalījās starptautiskā konsultāciju centra KALBA organizētājā tiešsaistes seminārā„Esi pārliecināts, izvēloties specialitāti”.

Tika veikta 9.klašu skolēnu attālinātā aptauja e-klases pastā ar mērķi apzināt skolēnu intereses par profesionālās darbības virzieniem. 31% skolēnu interesējās par matemātikas un IT virzienu, kā arī par valodu un sociālo zinību virzienu. Māksla un dizains interesē 23% respondentu. Savukārt 8% skolēnu atbildējuši, kā interesējās par inženierzinātnēm un 7% 9.klašu skolēniem interesē dabaszinības.

Karjeras konsultante dalās ar aktuālo informācijuskolēniem, skolēnu vecākiem, klašu audzinātājiem un priekšmetu skolotājiem e-klasē, skolas mājas lapā un sociālo tīklu kontos.

Sagatavotājs: Anna Donskaja

 

Datums: 28.12.2020.

 


 

Četras infografikas “Mācoties…priekšmetus, Tu …” sniedz atbildi uz skolēnu jautājumu: “Kāpēc man jāmācās šis vai cits mācību priekšmets?”. Infografikās priekšmeti apvienoti mācību priekšmetu ciklos.

 

Tehnoloģiju un zinātņu pamati

“Tehnoloģiju un zinātņu pamati” ir datorika, informātika, bioloģija, dabaszinības, fizika, ģeogrāfija, ķīmija, matemātika, tehniskā grafika un programmēšanas pamati.

Cilvēks un sabiedrība

Latvijas un pasaules vēsture, sociālās zinības, mājturība un tehnoloģijas, sports, psiholoģija, ekonomika, ētika, filozofija, kulturoloģija, politika un tiesības, psiholoģija un veselības mācība.

Mākslas priekšmeti

Literatūra, vizuālā māksla, mūzika un deja.

Valoda

Latviešu valoda, svešvaloda un mazākumtautību valoda

 


Karjeras izglītības infografikas

 

Kā plānot karjeru?

Visefektīvākais veids, kā plānot karjeru, ir ņemt vērā visus būtiskākos nosacījumus – savas vēlmes un dotības, darba tirgus nosacījumus un izglītības iespējas. Infografikā shematiski attēlots karjeras plānošanas ceļš ar visiem svarīgajiem pieturas punktiem.

Kā analizēt sevi – savas intereses, zināšanas un vēlmes?

Svarīgi, lai profesija ir Tev piemērota un sniedz gandarījumu. Lai izvēlētos šādu profesiju, ir jānoskaidro, kas tevi motivē, kādi ir tavi dotumi un stiprās puses, jāapzinās arī savi trūkumi un ierobežojumi. Infografika palīdzēs Tev labāk izprast sevi.

Kā pētīt un iepazīt interesējošas profesijas?

Nereti priekšstatus par profesijām veido virspusēja informācija, stereotipi vai pat aizspriedumi. Infografikā ietverti galvenie jautājumu, atbildes uz kuriem Tev palīdzēs iegūt padziļinātu priekšstatu par profesijām. Izmanto to, lai noskaidrotu, kuras profesijas domātas tieši Tev.

 


2020.gada 4.decembrī 12.klases skolēniem notika tiešsaistes seminārs ar Rīgas Stradiņa universitātes Sarkanā Krusta medicīnas koledžas parstāvjiem. Semināra mērķis bija iepazīstināt skolēnus ar koledžas mācību programmām, iestāšanas kārtību un karjeras iespējām medicīnas nozarē.

TESTSInformācija

Jelgavas 6.vidusskolas karjeras konsultants veic attālinātās konsultācijas e-klasē
(Anna Donskaja)


2020.gada 10.martā mūsu skolā viesojās Jelgavas Tehnikuma pārstāvji, ar mērķi pastastīt 9.klašu skolēniem par piedavatām mācību programmām un iestāšanas kārtību.


2020.gada 12.februārī notika Ēnu diena. Mūsu skolas 6.-12.klašu skolēni aktīvi piedalījās šajā pasākumā un kļuva par „ēnām” tādiem profesiju pārstāvjiem, kā farmaceits, policists, fizioterapeits, sociālais darbinieks, klientu apkalpošanas speciālists, inženieris u.c. Mūsu skolā viesojās četras ēnas no Jelgavas Valsts ģimnāzijas un Jelgavas 4.vidusskolas.


2020.gadā 20.janvārī mūsu skolā viesojās Jelgavas 5.vidusskolas parstāvji, ar mērķi iepazistināt 9.klašu skolēnus ar piedavātām izglītības programmām.


2019.gadā 19.decembrī mūsu skolā notika karjeras izglītības pasākums “Mana karjera IT jomā” 9.-12.klasēm. Pasākumu vadīja AS Emergn parstāvji.
Pasākuma mērķis: iepazistināt skolēnus ar profesijām IT jomā.


14. līdz 18.oktobrim norisinājās ikgadējā Karjeras nedēļa, kuras fokusā bija nākotnes profesijas. Karjeras nedēļa šogad tika aizvadīta ar saukli “Ielogojies nākotnē!”, rosinot jauniešus apzināties straujās izmaiņas tehnoloģijās, sabiedrībā un vidē, kas nosaka nepieciešamību jau tagad attīstīt specifiskas prasmes un kompetences, lai veiksmīgi iekļautos nākotnes darba tirgū.
Mūsu skolas skolēni piedalījās dažādos skolas un pilsētas karjeras pasākumos, piemērām, “Veiksmīgas karjeras sttāsti” (1.-3.kl.), “Mana nākotnes profesija” (4.kl.), “Nepieciešāmās karjeras vadības prasmes nākotnes profesiju ieguvei” (6.-8.kl.), “Es un nākotnes profesijas (1.-3.kl.)”, izzinošā ekskursija uz Zinātnisku bibliotēku (9.kl.) un  Latvijas Lauksaimniecības universitātes vēstures muzeju (4.kl.), “Ielogojies nākotnē (11.-12.kl.).”


2019.gadā 26.aprīlī mūsu skolas 12.klase un 9.klašu grupa apmeklēja biznesa un karjeras iespēju festivālu “Uzņēmēju dienas 2019”.


  


 

2019.gada 29.martā daļa no 10 klases skolēniem un daļa no 7.klases skolēniem piedalijās karjeras pasākumā “Digitālās prasmes nākotnes karjerai”.

 


  2019.gada 02.aprīlī mūsu skolā viesojās Jelgavas Tehnikuma pārstāvji, ar mērķi pastastīt 9.klašu skolēniem par piedavatām mācību programmām un iestāšanas kārtību.2019.gada 08.martā Latvijas Lauksaimniecības universitātē notika Zemgales reģionālā zinātniski pētniecisko darbu konference.  Konferencē piedalījās mūsu skolas 11.klases skolniece Anna Sadejeva ar darbu „Vidusskolēnu lēmumu pieņemšanas faktori nākotnes profesiju izvēlē”. Skolniece ieguva 2.pakāpi un darbs tiek izvirzīts Skolēnu 43. zinātniskās pētniecības darbu valsts konferencē.
Apsveicam Annu Sadejevu ar iegūto pakāpi un vēlam veiksmi valsts konferencē!
Paldies, zinātniski pētnieciskā darba vadītājai Annai Donskajai.


2019.gada 13.februārī notika Ēnu diena. Mūsu skolas 6.-12.klašu skolēni aktīvi piedalījās šajā pasākumā un kļuva par „ēnām” tādiem profesiju pārstāvjiem, kā mārketologs, policists, kosmetologs, ārsts, aktieris, loģists, farmaceits, dizainers, pavārs, tūrisma speciālists, programmētājs u.c.


 

 

 

 

 

 

 

Karjeras nedēļas pasākumu apkopojums:

>>>Prezentācija<<<

1

Noderīga informācija par karjeras izglītību:

www.viaa.gov.lv

www.brauktvainebraukt.lv

www.niid.lv

www.profesijupasaule.lv

www.prakse.lv

www.nva.lv

LLU PIEDĀVĀ IZZINOŠAS UN RADOŠAS AKTIVITĀTES SKOLĒNIEM: http://www.llu.lv/skoleniem

koks


1

 

 

 

 

Stundu saraksts
Mūsu skolas vērtības
Seko mums Facebook
Facebook Pagelike Widget
E- klase
Jelgava.lv
Jelgavas pilsētas mājas lapa www.jelgava.lv